Groenstructuurplan Loon op Zand in concept vastgesteld

Op 21 februari heeft de gemeenteraad van Loon op Zand het groenstructuurplan 2019 in concept vastgesteld.

Bezwaar
Iedereen kan conform de inspraakverordening Loon op Zand een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie geven op het conceptplan.
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met dhr. R. van Vliet van de afdeling Infra, telefoonnummer 0416 – 28 9154.
Uw schriftelijke reactie stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel.

Ter inzage
Dit plan kunt u inzien bij de informatiebalie in het Klavier, Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel.
U kunt dit doen van vrijdag 8 maart tot en met donderdag 19 april 2019. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of aan de informatiebalie in het Klavier.
De stukken zijn ook te bekijken op onze website www.loonopzand.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. van Vliet van de afdeling Infra, telefoonnummer 0416 – 28 9154 of via het emailadres r.vanvliet@loonopzand.nl.