Beeldvormende vergadering gemeenteraad op 11 oktober 2018

Tijdens deze raadsbijeenkomst waren van alle partijen in de gemeenteraad meerdere vertegenwoordigers aanwezig. Door de beleidsmedewerkers van de gemeente en BTL Advies is eerst een toelichting gegeven over de werkwijze en de stand van zaken van het groenstructuurplan. Ook de samenhang met het groenbeheerplan en de kosten voor groen zijn besproken.
Daarna is discussie gevoerd over enkele actuele groene thema’s;
– hoe, en met wie we de dorpscentra groener willen maken,
– hoe we kunnen bijdragen aan biodiversiteit en klimaatadaptatie,
– hoe we omgaan met overlast van bomen,
– hoe we de kosten van investeringen inzichtelijk maken om keuzes te kunnen maken.
De discussie was open en interactief waardoor we een goed beeld hebben gekregen van de koers die de raad wenst ten aanzien van de aanpak voor kwaliteitsverbetering van het groen.