Verslag brainstormbijeenkomst groenstructuur Loon op Zand

­Op woensdag 26 september heeft de  brainstormbijeenkomst plaatsgevonden voor het nieuwe groenstructuurplan van de gemeente Loon op Zand. Om 19:30 uur, nadat alle bezoekers van koffie en koek waren voorzien, werd de avond afgetrapt door Jacqueline Simon, integraal beleidsmedewerkster van de afdeling infra. Zij verwelkomde de bezoekers en sprak haar aangename verrassing uit over de grote opkomst. 25 belangstellenden hadden zich vooraf aangemeld, maar gedurende het inloopkwartier bleek dat we ruim 50 bezoekers hadden. Onder hen veel inwoners en  vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (ZLTO, Natuurmonumenten, Wereld gemeente Loon op Zand, Waterschap) en ondernemers.

Presentatie groenstructuurplan
Na een inleiding van Jacqueline over de context en het doel van het groenstructuurplan, neemt Wendy Hopmans (Beleidsadviseur groen en openbare ruimte bij BTL Advies) de aanwezigen mee in het proces van het opstellen van het groenstructuurplan.

Het huidige plan dateerde uit 2008 en is aan vernieuwing toe. Loon op Zand heeft als ambitie zicht te onderscheiden van andere gemeentes door een hoge kwaliteit van wonen, werken en samenleven te bieden. Groen speelt daar een belangrijke rol in: het is een onderlegger voor recreatie en toerisme, het stimuleert prettig wonen, werken en leven, en dient als verbindend element tussen de mens, en zijn omgeving. Ook de klimaatverandering en achteruitgang  van Flora en Fauna vraagt om aandacht in het groenstructuurplan.

In het eerste deel van het groenstructuurplan leggen we waardevolle groenstructuren vast en benoemen beleidskaders over hoe we het groen inrichten en gebruiken. Later stellen we nog bomenbeleid op en maken we een uitvoeringsplan.

Discussiecarrousel
Voor de gemeente is het belangrijk om bewoners en andere belanghebbenden te betrekken bij het nieuwe plan, het doel van de avond was daarom om de discussie te openen met betrekking tot groen in de gemeente. Alles mocht op tafel komen! Van overlast van bomen tot praten over bloemen en insecten. Het was belangrijk dat er zoveel mogelijk input werd geleverd met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van groen in de gemeente. Al deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van het plan wat op het moment nog in conceptfase is. De aanwezigen werden in 5 groepen verdeeld waarna elke groep achtereenvolgens over 5 thema’s in discussie ging.

  1. Voor het thema ‘Bomen’ werd vooral nagedacht over hoe bomen meer toegevoegde waarde krijgen in plaats van overlast verzorgen. Slim na denken over het tactisch toepassen van bomen en kiezen van boomsoorten, met oog op (bio)diversiteit en zon- en schaduwval sprak veel mensen aan.
  2. Tijdens de discussie ‘Recreatie en Buitengebied’ is vooral gesproken over het verbinden van de kernen met  fietsroutes die de zintuigen prikkelen. Kleurige en geurige bloem- en kruidenrijke bermen waar je de bijen hoort zoemen en de vlinders ziet fladderen. Voorbeelden zoals bijen-snelwegen.
  3. ‘Toekomst van Groen’ meer diversiteit in beplanting en meer “eetbaar groen”. Er is een te groot verschil tussen groene en stenige straten. Te groene straten (vooral door te veel bomen) zorgen voor veel overlast terwijl te stenige straten andere nuances met zich mee brengen.
  4. Voor ‘participatie’ vinden bewoners het belangrijk dat er richtlijnen en kaders zijn waarbinnen initiatieven opgepakt worden. Daardoor weet iedereen die deelneemt waar hij/zij zich voor inzet en wat verwacht kan worden. Goede communicatie en nakomen van afspraken is een eerste uitgangspunt. Daarnaast is het belangrijk dat participatie niet wordt opgelegd, maar vrijblijvend is waar iedereen naar behoefte aan mee kan doen. Voorbeelden van mogelijke participatie zijn: samen onderhouden, nestkastjes ophangen, meedenken in het uitvoeringsplan.
  5. Natuur en klimaat moet in de gemeente meer aandacht krijgen. Mogelijkheden hiervoor zijn voldoende voorhanden. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de diversiteit in beplanting, groene daken, minder verhardingen meer groen. Maar ook aan het samenwerken met onderwijsinstellingen en het stimuleren van allerlei initiatieven op het gebied van natuur en klimaat.

Na de discussiecarrousel was een gezamenlijke afronding waarbij de vervolgstappen zijn toegelicht. Op 11 oktober is er een openbare bijeenkomst met de raad over het groenstructuurplan. In december wordt het conceptplan aan de raad voor gelegd  om te laten vast stellen. Daarna is er een inspraakperiode en gaan we verder met het bomenbeleid en uitvoeringsplan. Om half 11 sloten Jacqueline en Wendy de avond  af. Het was een  waardevolle avond, met vruchtbare discussies waaruit veel interessante ideeën kwamen.